De Mentor en zijn mythische herkomst

 
Ithaka-Blog-Images07.png

De Mentor

De meeste mensen kennen de figuur 'mentor', en hebben beeld bij de rol die hij speelt of kan spelen. Bij de Ithaka Academie omarmen we hem (of haar natuurlijk) om meerdere redenen. Ook om zijn mythische herkomst.

Toen Odysseus, de Griekse held en koning van Ithaka, na de Trojaanse oorlog niet naar huis keerde, zat het thuisfront in zak en as. Zijn vrouw Penelope werd belaagd door honderden hartenjagers, die graag zijn plek in wilden nemen. Zoonlief Telemachus kon hun wangedrag nauwelijks aan zien en wachtte aldoor op zijn vader, in de hoop dat hij ze het paleis uit zou jagen. Tevergeefs.

‘Zulke gedachten gingen ook nu door hem heen, toen hij een godin in de gedaante van de vreemde koning naar de poort zag komen. Hij snelde hem tegemoet, heette hem welkom, bood hem een zetel aan en liet spijzen brengen. Terwijl de vrijers zich vermaakten met reidansen en met gezang van jonge meisjes, maakte de godin zich in haar veranderde gestalte als gastvriend bekend:

“Ik ben Mentor de koning van Taphios”, sprak zij, “vraag er uw grootvader Laërtes naar, die, zoals men zegt, ver van de stad zich in verdriet verteert; hij zal u van de oude vriendschap tussen onze families weten te vertellen. Ik meende uw vader weer thuis te zullen treffen. Maar al is dit ook niet het geval, daarom behoeft gij u toch geen zorgen te maken over hem; ik weet dat het uur van zijn thuiskomst niet ver meer is.”
De vermeende gastvriend gaf de jonge koningszoon nog een troostvolle raad: “Maak een schip gereed”, sprak Mentor, en ga uw vader opzoeken. Vaar naar Pylos in het land Messenië om bij de eerwaardige grijsaard Nestor inlichtingen te vragen, …..’

Volgens de uitgave Griekse Mythen en Sagen van Gustav Schwab, waar ook bovenstaand citaat uit komt, is het begrip MENTOR afkomstig uit dit verhaal. Een mooie ‘toevalligheid’, want de mentor speelt ook in de opleiding van de Ithaka Academie ook een belangrijke rol. We werken samen met een collectief van zeer ervaren ondernemers en pioniers die de deelnemers helpt bedrijfsplannen op waarde te schatten en te vervolmaken, en een klankbord vormt – op vele terreinen, waaronder: financieel/economisch, innovatief, sociaal, bedrijfs- en projectmatig, en op het gebied van marketing en communicatie.

Uniek is dat deze mentoren ook daadwerkelijk ‘dag en nacht’ klaar staan, als het ware bereikbaar via een appje. En de deelnemers – als ze dat willen – ook na het traject begeleiden.